PRVA IZMJENA 2. LAG NATJEČAJA ZA MJERU 3P1-M1 “RAZVOJ I MODERNIZACIJA DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 23. listopada 2018. | LAG natječaji, Natječaji, Novosti


Dana 18.10.2018. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je izmijenila nacrt LAG natječaja za TO 7.4.1.. Izmijenjeno je sljedeće:

– LAG Natječaj: najviši iznos projekta – uzima se u obzir vrijednost bez PDV-a (a ne s PDV-om), neovisno o tome ima li nositelj projekta prava na odbitak PDV-a ili ne;

– Prilog I. Natječajna dokumentacija (red br. 18.): Izjava o statusu obveznika javne nabave, pojašnjenje dopunjeno da JLS istu nije obvezan dostavljati

– LAG Natječaj: ulaganje mora biti u skladu s LRS, a ne i s razvojnim dokumentom JLS (sukladno tome promijenjen dokument „opis projekta“)

– Obrazac B.: ispravak Obrasca B. Plana nabave (kod općih troškova)

– LAG Natječaj: JLS se može prijaviti na LAG natječaj, ako je ista u sastavu obuhvata LAG-a (sjedište JLS ne mora biti nužno na području LAG obuhvata)

Sukladno izmjenama Agencije za plaćanja, LAG Mura-Drava je 23. listopada 2018. godine izmijenio sljedeće natječajne dokumente:

1. LAG_natječaj_M_3P1_M1_LRS LAG-NOVO

3. Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore-NOVO

4. Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta-NOVO

6. Prilog III – Opis projekta-NOVO