Edukacija za djelatnike lokalnih akcijskih grupa

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 4. lipnja 2024. | Novosti


Provedba lokalnih razvojnih strategija u novom programskom razdoblju

U Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ponedjeljak, 3. lipnja, organizirana je edukacija za prvu grupu djelatnika lokalnih akcijskih grupa, čiji je cilj pripremiti LAG-ove za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ovom programskom razdoblju.

Na pripremljenoj dokumentaciji Agencije i Ministarstva poljoprivredi, djelatnici lokalnih akcijskih grupa, među kojima su bili i zaposlenici LAG-a Mura -Drava, pripremali su se za  provedbu lokalnih razvojnih strategija do 2027. godine.

Na edukaciji su djelatnici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju detaljno predstavili LEADER operativna pravila, koja propisuju postupak provedbe LAG intervencija unutar lokalne razvojne strategije lokalne akcijske grupe, uključujući provedbu aktivnosti suradnje i njihovu pripremu. LEADER operativnim pravilima uređena su i postupovna  pravila Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i lokalnih akcijskih grupa prilikom provedbe lokalnih razvojnih strategija. Ona su pravno obvezujuća za LAG-ove, korisnike te sva nadležna tijela koja sudjeluju u provedbi lokalnih razvojnih strategija LAG-ova.

Tom su prigodom predstavljeni i dokumenti, obrasci i prilozi LAG natječaja, za raspis LAG natječaja, koje je pripremila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kao i kontrolni mehanizmi LAG natječaja, posebno kontrolne procedure za evaluaciju prijava na natječaje lokalnih akcijskih grupa.

Također, na edukaciji u Agenciji bilo je riječi i o podjeli poslova i ovlasti između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i lokalnih akcijskih grupa, a uskoro se očekuju i informacije o prvim natječajima.