Pitanja i odgovori

MJERA 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”

1.

P: Poštovani;Imam pitanje u vezi mjere ruralno g razvoja:Za kupnju rabljenoga stroja NPR traktor dali mi je potrebna ponuda od prodavatelja?I dali ga je moguče ga kupit od privatne osobe? i kako je to moguče.Hvala

O: Poštovani, za mjeru 1P1-M1, sukladnu tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja od korisnika se ne traži ni u poslovnom planu, a niti u samom Zahtjevu za potporu prilaganje ponuda.

Prihvatljiva aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosi se i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba.

Kao dokaz provedene aktivnosti: kupnja poljoprivredne mehanizacije navedena u poslovnom planu, korisnik može dostaviti:
• račun (ako je prodavatelj pravna osoba ili osoba koja podliježe zakonskoj obvezi izdavanja računa) ili Ugovor o kupoprodaji ovjeren kod javnog bilježnika (ako je prodavatelj fizička osoba)
• prometna dozvola ukoliko je potrebno ishoditi sukladno Pravilniku o registraciji i označavanju vozila


2.

P: Poštovani, pitanje vezano uz NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova 1P1-M1 (JIBr. 1/18-1.1.1.)

kod kriterija odabira 8. Ulaganje je usmjereno na sljedeće prioritetne sektore:

  • Stočarstvo
  • Voćarstvo
  • Povrtlarstvo

korisnik se bavi ratarstvom i uzgojem ovaca, smatra li se kupnja opreme i mehanizacije koja će se koristiti za obradu površina za ishranu ovaca prioritetni sektor npr. traktor za obradu površina ili kupnja zemljišta za proizvodnju stočne hrane, balirka, sijačica za travu, te postoji li postotak koliko ulaganje mora biti samo  u prioritetni sektor?

O: Poštovani, za kriterij odabira broj 8 nije definirano u kojoj mjeri (postotku) je potrebno ulagati u prioritetne sektore kako bi nositelj projekta ostvario 5 bodova. Sukladno tome, kako biste ostvarili 5 bodova po navednom kriteriju, važno je da se dio ulaganja odnosi na prioritetne sektore te da su u POSLOVNOM PLANU u kartici Akcijski i financijski plan ulaganja koja se odnose na neki od prioritetnih sektora označena crvenom bojom.


3.

P: Poštovani, molimo Vas za informaciju vezano uz kriterij odabira br. 3 Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš. Naime, OPG-e bi nabavio novi malčer koji ima specijalni dodatak da prilikom košnje između redova, čisti i korov između voćaka. Na taj način, postigla bi se ušteda na gorivu jer ne bi trebalo dva puta prelaziti kao do sada te više ne bi postojala potreba da se korov oko voćaka tretira pesticidima itd. Iznos malčera bi bio do 30%, dok bi 70% vrijednosti projekta bio rabljeni voćarski traktor s obzirom da je postojeći star preko 38 godina i nije voćarski. Da li navedeno zadovoljava dobivanje bodova po Kriteriju odabira br. 3? Unaprijed hvala na odgovoru.

O: Poštovani, ako je vrijednost nove poljoprivredne mehanizacije u iznosu od 10% do 30% od ukupnog iznosa prikazanog u Poslovnom planu, korisnik može ostvariti 5 bodova za kriterij odabira br. 3.

Sukladno navedenom korisnik po kriteriju odabira br.3 može ostvariti 5 bodova ako je ulaganje u novu mehanizaciju u propisanom rasponu, a ostatak investicije može biti ovisno o poslovnom planu kako u polovnu poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu tako i u ostale prihvatljive aktivnosti za ostvarivanje ciljeva predviđenih poslovnim planom.MJERA 1P1-M2 “Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova”

1.

P: Pozdrav,imam pitanje vezano za Natječaj Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova 1P1-M2. Treba li korisnik izraditi poslovni plan ako investicija prelazi 200.000,00 kn? U Natječaju je spomenuto da treba, a nema ga na popisu dokumentacije koja se prilaže, a ni spomenutog u Prijavnom obrascu. Hvala unaprijed na odgovoru.

O: Poštovani, u samom Natječaju za mjeru 1P1-M2 “Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova” piše kako je, ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kuna, nositelj projekta u obvezi izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

Sukladno Natječaju, popunjeni poslovni plan nositelj projekta učitava u sklopu drugog dijela zahtjeva za potporu, odnosno nakon sklapanja Ugovora o financiranju s Agencijom za plaćanja i provedenog postupka nabave. Predložak poslovnog plana bit će sastavni dio Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije (više o natječaju u poglavlju 5.6 ovog Natječaja).

Dakle, nositelj projekta ne dostavlja poslovni plan prilikom podnošenja prijave projekta na LAG Natječaj. Popunjeni poslovni plan nositelj projekta učitava uz podnošenje drugog dijela Zahtjeva za potporu na Natječaj za provedbu LRS.MJERA 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”

1.

P: Poštovani, zanima me vezano uz prijavu na LAG natječaj 6.3.1. kod Izjave o veličini poduzeća, tko potpisuje odnosno da li je pravilno s obzirom da je sin preuzeo ove godine OPG-e, da se podaci upišu od OPG-a koji je bio u prošloj godini na oca? Da li sada novi nositelj potpisuje Izjavu? Unaprijed hvala!

O: Poštovana, Potvrda o ekonomskoj veličini mora biti izdana za poljoprivredno gospodarstvo koje se prijavljuje na natječaj. Sukladno tome, potpisati je mora nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje se prijavljuje na natječaj.