Vizija

LAG Mura-Drava je područje unaprijeđene infrastrukture, ruralnog turizma i poljoprivredne proizvodnje koja teži ekološkoj i biodinamičkoj proizvodnji te održivom korištenju prirodne i kulturne baštine s naglaskom na rijekama Muri i Dravi.

Prijavi projekt

Prijavite projekt u bazu projekata LAG-a i informirajte se o daljnjim mogućnostima vezano uz realizaciju i ostvarivanje bespovratnih sredstava. Preuzmite OBRAZAC ili ga ispunite ON-LINE.

Postani član

Postanite aktivni pokretač razvoja svojeg ruralnog područja - uključite se u rad LAG-a i sudjelujte u kreiranju i usmjeravanju daljnjeg razvoja. Preuzmite PRIJAVNICU ili je ispunite ON-LINE.

AKTUALNOSTI IZ LAG-a

DOGAĐANJA

04
studeni

Petak, 4.11.2016.

09:00

LOKACIJA:

Donji Kraljevec
01
listopad

Subota, 1.10.2016.

09:00

LOKACIJA:

Legrad, Halasz Csarda
16
rujan

Petak, 16.09.2016.

20:00

LOKACIJA:

Kotoriba

KORISNI LINKOVI