O nama

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava osnovana je 15. listopada 2012. godine od strane 9 jedinica lokalne samouprave na području Međimurske i Koprivničko-križevačke županije:

Grad Prelog i donjomeđimurske općine Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba i Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Glavni cilj LAG-a je održivi razvoj cjelokupnog područja koji se postiže provedbom lokalne razvojne strategije koja predstavlja temeljni strateški dokument te određuje smjernice budućeg razvoja, a temeljena je na specifičnostima određenog ruralnog područja.

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava u svojem članstvu okuplja predstavnike javnog sektora, gospodarstvenike, OPG-ove, udruge sa područja LAG-a, te trenutno broji 60-ak aktivnih članova.

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava odobrena je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu Mjere 202 IPARD programa u

razdoblju od 19. svibnja 2014. godine do 18. svibnja 2016. godine.

Od dana 25. rujna 2015. godine, LAG Mura-Drava počinje sa provedbom podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, odnosno počinje sa izradom Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2014. – 2020. godine koja je trenutno u fazi provedbe kroz podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. Programa ruralnog razvoja.

 

Članovi Upravnog odbora LAG-a “Mura-Drava”:

Članovi UO LAG-a

 

Članovi LAG-a:

Članovi LAG-a

 

Skrivena blaga LAG-a Mura-Drava