LAG Mura-Drava objavljuje novi natječaj za Mjeru 2P1-M1 “Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 5. svibnja 2022. | LAG natječaji, Natječaji, Novosti


LAG Mura-Drava objavljuje 8. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za razdoblje od 2014.-2020. godine, za Mjeru 2P1-M1  “Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture, a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 23. svibnja do 30. lipnja 2022. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.080.580,17 HRK.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave -Tablica troškova i izračuna potpore

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Izračun diskontiranog neto prihoda