LAG Mura-Drava objavljuje novi natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 29. listopada 2021. | LAG natječaji, Natječaji, Novosti

Miroslava Novak Hranjec

LAG MURA-DRAVA objavljuje 7. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Mjeru 1P1-M1 „Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Rok za podnošenje prijave projekata će biti od 22. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.925.734,50 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 113.278,50 HRK.

Potpora se isplaćuje u dva dijela, prva rata nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovu Mjeru može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

1. LAG_natječaj_1P1-M1

2. Obrazac A. Prijavni obrazac

3. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

4. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

5. Obrazac C. Izjava o veličini

6. Obrazac D. EVPG kalkulator

7. Prilog I Natječajna dokumentacija

8. Prilog II. Popis proizvoda

9. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća