LAG Mura-Drava objavljuje natječaj za Mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 22. srpnja 2019. | LAG natječaji, Natječaji, Novosti


LAG MURA-DRAVA objavljuje 4. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Mjeru 1P1-M1 „Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Rok za podnošenje prijave projekata će biti od 19. kolovoza 2019. do 30. rujna 2019. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 443.730,00 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 110.932,50 HRK.

Potpora se isplaćuje u dva dijela, prva rata nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovu Mjeru može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

1. LAG_natječaj_M_1P1M1_LRS LAG

2. Obrazac A. Prijavni obrazac

3. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

4. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

5. Obrazac C. Izjava o veličini

6. Obrazac D. FADN kalkulator

7. Prilog I Natječajna dokumentacija

8. Prilog II. Popis proizvoda

9. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća


LAG Mura-Drava 30. srpnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”. Izmjene se vrše u:

  1. LAG natječaju
  2. Obrascu A, prijavnom obrascu
  3. Obrascu B, Poslovnom planu, opisni dio
  4. Prilogu I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Izmjenjena dokumentacija nalazi se u prilogu.

1. LAG_natječaj_M_1P1M1_LRS LAG_NOVO

2. Obrazac A. Prijavni obrazac_NOVO

3. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio_NOVO

7. Prilog I Dokumentacija za podnošenje prijave projekta_NOVO


LAG Mura-Drava 13. ožujka 2020. godine vrši izmjenu Natječaja za mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”. Izmjene se vrše u:

  1. LAG natječaju

Izmjena u tekstu LAG Natječaja (str. 3.) odnosi se na povećavanje raspoloživih sredstava za provedbu 4. LAG natječaja (do sada: 443.730,00 HRK, izmjena: 1.774.920,00 HRK).

Ostali dijelovi LAG natječaja ostaju nepromijenjeni.

Izmjenjena dokumentacija nalazi se u prilogu.

1. LAG_natječaj_M_1P1M1_LRS LAG_verzija 1.2.