Prva izmjena 4. LAG natječaja za mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 30. srpnja 2019. | LAG natječaji, Natječaji, Novosti


LAG Mura-Drava 30. srpnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”. Izmjene se vrše u:

  1. LAG natječaju
  2. Obrascu A, prijavnom obrascu
  3. Obrascu B, Poslovnom planu, opisni dio
  4. Prilogu I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Izmjene se vrše zbog tehničkih pogrešaka.

Izmjenjena dokumentacija nalazi se u prilogu.

1. LAG_natječaj_M_1P1M1_LRS LAG_NOVO

2. Obrazac A. Prijavni obrazac_NOVO

3. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio_NOVO

7. Prilog I Dokumentacija za podnošenje prijave projekta_NOVO