Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 24. travnja 2019. | Dokumenti


Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te članka 26. Statuta LAG-a Mura-Drava od 28. veljače 2018. godine, Upravni odbor na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine donosi

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave_izmjena