Statut

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 28. travnja 2016. | Dokumenti


Statut Lokalne akcijske grupe Mura-Drava donesen je na Osnivačkoj skupštini dana 15. listopada 2012. godine. Definira ciljeve i način djelovanja organizacije. Dana 28. veljače 2018. godine na 16. sjednici Skupštine donesen je Statut koji je usklađen sa novim Zakonom o udrugama.

Statut možete preuzeti OVDJE.

karta lag-a-slika za statut