Radionice u organizaciji LAG-a

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 4. svibnja 2015. | Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava je organizacija koja okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora na području Donjeg Međimurja, uključujući i općinu Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji. Jedna od uloga LAG-a je promicanje održivog ruralnog razvoja, te edukacija i priprema stanovništva za povlačenje sredstava, kako iz Programa ruralnog razvoja, tako i iz ostalih europskih i nacionalnih fondova.

LAG Mura-Drava u suradnji sa konzultantskom tvrtkom LEOTA j.d.o.o. organizirao je radionice na temu: „Formulacija projektnih ideja i razrada ideja za prijavu na pojedine natječaje“. Prisustvovanjem na radionicama koje su se održale u Svetoj Mariji i Legradu, sudionici su stekli osnove za daljnju razradu i pripremu projektnih prijedloga kroz rad u grupama , te dobili uvid u mogućnosti financiranja svojih ideja. Također, sudionicima su bili predstavljeni primjeri dobre prakse provedenih projekata, te mogućnosti programa Europa za građane, Europski socijalni fond, prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska i Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.