POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 17. lipnja 2019. | Natječaji


Međimurska županija na svojim internetskim stranicama objavila je JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2019. godini.

Potpore su namijenjene za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

  • MJERA 10. Potpora za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda. Potpora se dodjeljuje za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, uljarica, žitarica i gljiva. Iznos potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000,00 kuna.
  • MJERA 11. Potpora za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima. Potpora se dodjeljuje obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za kupnju ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu.
    Iznos potpore je 2.000,00 kn/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kn.
  • MJERA 12. Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica. Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja. Potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 700,00 kuna po grlu, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3 godine.

Prihvatljivi korisnici su: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije.

Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno najkasnije do 30. studenog 2019. godine.

Sve ostale informacije o natječaju i prijavi možete naći OVDJE.