Objavljen Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. u okviru mjere 19 “LEADER – CLLD” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.,

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 23. travnja 2015. | Natječaji


U Narodnim novinama broj 43. od 17. travnja 2015. godine objavljen je Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su Lokalne akcijske grupe, a prihvatljive aktivnosti unutar ove podmjere su izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) i tekući troškovi.
Javna potpora unutar tipa operacije iznosi do 100.000 eura, a korisniku se može dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014.-2020.
Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Pravilnik možete pronaći na ovoj poveznici.