Natječaj za prijavu LIFE projektnih prijedloga za 2017. godinu

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 1. lipnja 2017. | Natječaji


Proračun za natječaj 2017. iznosi preko 373 milijuna eura, od čega je preko 290 milijuna eura predviđeno za potprogram Okoliš, a preko 82 milijuna eura za potprogram Klimatske aktivnosti.

U ovogodišnjem natječaju, Europska komisija posebno potiče prijavu “close to market” projekata koji pronalaze uspješna rješenja na okolišna i klimatska pitanja, a ujedno doprinose razvoju kružnog gospodarstva.
Na LIFE natječaj mogu se prijaviti sva pravna tijela, a novosti u odnosu na natječaj 2016. posebno su istaknute u dokumentima.

Rokovi prema Europskoj komisiji

Sve pojedinosti o natječaju potražite na poveznici > http://bit.ly/2pBdnvg