MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 2. srpnja 2018. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29.6.2018. natječaj u okviru Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odnosno  Podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda za tip operacije 8.6.1.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici; udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima.

Prihvatljivi troškovi se odnose na kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumskouzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi.

Prihvatljiva su ona ulaganja koja ostvaruju minimalan broj bodova za prag prolaznosti prema kriterijima odabira ovoga Natječaja.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja.

U okviru tipa operacije 8.6.1 najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 700.000 eura.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore iznosi do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija OVDJE.