Lokalna razvojna strategija 2014.-2020.

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 21. srpnja 2016. | Dokumenti


Odlukom o dodjeli sredstava izdanoj od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od dana 25. rujna 2015. godine, LAG-u Mura-Drava dodijeljena su sredstva za izradu strategije. Nakon primitka Odluke, LAG je započeo proces izrade strategije koji je trajao 6 mjeseci. U tom vremenskom periodu cilj je bio izrada što kvalitetnije i realnije strategije za definiranje daljnjeg razvoja. Ujedno to je i osnovni dokument na temelju kojeg će LAG, odnosno korisnici sa LAG područja povlačiti sredstava iz Programa ruralnog razvoja do 2020. godine. Strategija je rađena na temelju LEADER načela, odnosno pristupom “odozdo prema gore”. Taj pristup podrazumijeva da sami stanovnici predlažu i daju ideje za daljnji razvoj svojeg područja. Sukladno načelima LEADER pristupa, u sam proces izrade strategije bili su uključeni relevantni dionici sva tri sektora – javnog, gospodarskog i civilnog, kroz 18 radionica na kojima su sudjelovale 324 osobe.

Lokalnu razvojnu strategiju 2014 – 2020 možete preuzeti ovdje

Prilozi Lokalnoj razvojnoj strategiji 2014 – 2020 Prilozi LRS