LAG Mura-Drava sudjelovao na dvodnevnoj konferenciji „Održivo i participativno upravljanje zaštićenim područjima“

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 15. srpnja 2019. | Novosti


U Samoboru je 11. i 12. srpnja  održana konferencija pod nazivom „Održivo i participativno upravljanje zaštićenim područjima“. Konferencija je bila organizirana u sklopu projekta “Partneri za prirodu” financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Predstavili su se projektni partneri koji su ujedno i održavali predavanja,  Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland. Predstavljeni su postojeći modeli i primjeri dobre prakse vezani uz upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na participativnim modelima upravljanja, ali i postojeći problemi i nerazriješeni konflikti među dionicima. Na samoj radionici je, kao jedan od dionika razvoja, sudjelovao i LAG Mura-Drava.

Fokus je bio na zaštitu okoliša, ciljevima samog procesa te izazovima u ostvarenju tih ciljeva. Ideja je zaštita područja i zaštita ugroženih vrsta diljem Republike Hrvatske. Rasprava se odvijala nakon svakog predavanja o problematici javnih ustanova, radionicama te o zaštićenim područjima. Osim Republike Hrvatske predstavljena su zaštićena područja Švicarske, Slovenije i Mađarske.

Predstavljeni su različiti projekti te njihova istraživanja koji dolaze do ostvarenja u budućnosti te njihove faze rada i ciljevi za određena područja, što žele postići, što će se promijeniti te kontinuiteti u upravljanju zaštićenim područjem. Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio – ekonomski razvoj lokalnih zajednice.