LAG Mura-Drava objavljuje natječaj za Mjeru 1P1-M2 “Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 1. ožujka 2019. | LAG natječaji, Natječaji, Novosti


LAG Mura-Drava objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za razdoblje od 2014.-2020. godine. Natječaj se objavljuje za Mjeru 1P1-M2 Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova, a koja je sukladna tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 18. ožujka 2019. godine do 19. travnja 2019. godine . Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 675.198,81 HRK .

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti dok najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 29.900 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za mjeru 1P1-M2 „Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova“ iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ove mjere, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz ispunjavanje uvjeta propisanih ovim LAG natječajem.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

1. LAG_natječaj_M_1P1M2_LRS LAG

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. – Uputa MZOIE