LAG Mura-Drava objavljuje natječaj za Mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 27. ožujka 2018. | LAG natječaji, Natječaji, Novosti


LAG MURA-DRAVA objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Mjeru 1P1-M1 „Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Rok za podnošenje prijave projekata će biti od 16. travnja 2018. do 16. svibnja 2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 446.712,00 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 HRK.

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovu Mjeru može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

1. LAG_natječaj_M_1P1M1_LRS LAG

2. Obrazac A. Prijavni obrazac

3. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

4. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

5. Obrazac C. Izjava o veličini

6. Obrazac D. FADN kalkulator

7. Prilog I Natječajna dokumentacija

8. Prilog II. Popis proizvoda

9. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

10. Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekta