LAG Mura-Drava: novih 1.404.914 kuna za razvoj lokalne infrastrukture

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 2. veljače 2021. | Novosti

Miroslava Novak Hranjec

LAG Mura-Drava objavio je novi natječaj za mjeru 2P1-M1 Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture“. Natječaj je, kao što i sam naziv kaže, namijenjen razvoju infrastrukture koja će biti od opće koristi za stanovništvo LAG-a. Vrijednost samog natječaja je 1.404.914,71 kunu te je sa ovim LAG do sada objavio natječaje u ukupnoj vrijednosti od 6.752.346,81 kuna.

Kako bi sredstva imala utjecaj na što veći dio stanovništva, nešto više od pola navedenog iznosa namijenjeno je upravo za mjeru koja uključuje razvoj i modernizaciju društvene infrastrukture te su do sada rekonstruirani i opremljeni društveni domovi, sportski parkovi, grobne kuće, a planiraju se i nove gradnje, rekonstrukcije i opremanja.

S druge strane, kroz natječaje za poljoprivrednike nabavljena je ili je u procesu nabave mehanizacija, oprema, strojevi, opremljeni su objekti za preradu, kupljene su domaće životinje te su podignuti novi trajni nasadi u ukupnom iznosu većem od 2.500.000,00 kuna.

Poseban napor LAG ulaže u razvoj turizma na svom području. Tako su u fazi pripreme trenutno čak tri projekta suradnje koji će uključivati edukaciju stanovništva, promociju područja, posjete primjerima dobre prakse i mnoštvo drugih elemenata koji će pomoći da se turistički potencijal područja iskoristi što kvalitetnije te da se dobije dodatna vrijednost područja LAG-a Mura-Drava.

Sve navedeno dovodi nas do zaključka kako LAG ima iznimno velik utjecaj na područje na kojem djeluje te natječaji koje raspisuje, ali i koje provodi uvelike pomažu u razvoju područja koje pokriva.