ISPRAVAK 3. LAG NATJEČAJA ZA MJERU 1P1-M2 „POVEĆANJE KAPACITETA I MODERNIZACIJA PG-OVA“

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 29. ožujka 2019. | LAG natječaji, Novosti


Temeljem Odluke Upravnog odbora od 28. ožujka 2019. godine LAG Mura-Drava ispravlja LAG Natječaj za Mjeru 1P1-M2 „Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova“ objavljen 1. ožujka 2019. godine.

Ispravak teksta LAG natječaja za mjeru 1P1-M2 „Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova“ odnosi se na točku 1.3 „Iznos i intenzitet potpore“ gdje je rečenica „Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.“ ispravljena u „Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti, neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.“.

Sukladno ispravku teksta LAG natječaja ispravljena je i pripadajuća natječajna dokumentacija (Obrazac B- Plan nabave).

Ispravljena dokumentacija nalazi se u nastavku:

1.-LAG_natječaj_M_1P1_M2_LRS-LAG-ISPRAVAK

Obrazac B. Plan nabave-ISPRAVAK