Finoteka.com

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 23. srpnja 2015. | Projekti Laga


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava i tvrtka HR-Koncept d.o.o. sklopili su Ugovor o suradnji na provedbi projekta FINOTEKA.com za područje LAG-a koje obuhvaća 9 jedinica lokalne samouprave, te zajedničko organiziranje radionica za proizvođače i kupce domaće hrane, a  koje su tematski vezane uz tržište domaće hrane.

Osnovni ciljevi suradnje su besplatno oglašavanje svih lokalnih proizvođača hrane na centralnom mjestu tržišta domaće hrane u Hrvatskoj, na stranici www.FINOTEKA.com, educiranje lokalnih proizvođača hrane o okolnostima na tržištu domaće hrane, razvoj tržišta domaće hrane na području LAG-a kroz umrežavanje lokalnih proizvođača, podizanje svijesti o važnosti kupovanja domaće hrane izravno od domaćih proizvođača.

Ugovor ujedno omogućuje povoljnije uvjete za uključenje gradova i općina, članova LAG-a, u projekt FINOTEKA.com, u odnosu na standardne uvjete uključenja.