DVA NATJEČAJA IZ VINSKE OMOTINICE

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 18. svibnja 2018. | Natječaji


Ulaganja u vinarije i marketing vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. i to  za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina.

Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina namijenjena je poduzećima u sektoru vina, organizacijama proizvođača vina, udruženjima dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za ulaganja u kupnju novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak. Maksimalni iznos potpore po projektu je:

 • 500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća
 • 000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
 • 000 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više

Razina potpore:

 • za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova,
 • za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova.
 • za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava za mjeru Ulaganja je do 1. lipnja 2018. godine.

Više informacija o natječaju možete vidjeti OVDJE

 

Promidžba na trećim tržištima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. i to za mjeru Promidžba na trećim tržištima.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba u okviru provedbe Nacionalnog programa su: stručne organizacije uključene u sektor vina; organizacije proizvođača vina; udruženja organizacija proizvođača vina; privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača; sektorske organizacije uključene u sektor vina; javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna; privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Dozvoljeni troškovi unutar mjere Promidžba su:

 • objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
 • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
 • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 EUR.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je do 30. svibnja 2018.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.