„Radost života“ – za podršku svima koji žele, znaju i mogu učiniti svijet boljim

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 14. kolovoza 2017. | Natječaji


Uniqa poziva sve udruge, ustanove i društva koje provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece i mladih, da prijave projekte ili inicijative koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je financijska podrška.

Hoće li realizacija projekta, primjerice, poboljšati usluge za djecu s teškoćama u razvoju u sredini u kojoj im inače sadržaji koje bi provedba projekta osigurala, nisu dostupni? Hoće li provedba projekta doprinijeti očuvanju okoliša u nekoj sredini, hoće li nekim inovativnim rješenjem privući sugrađane i utjecati na podizanje njihove svijesti o održivom razvoju? Hoće li pomoći nadarenim učenicima da ostvare neki svoj projekt za koji njihova škola, udruga ili druga krovna organizacija nemaju sredstava? Voljeli bismo da prijavljeni projekti ispunjavaju upravo takve svrhe, oplemenjujući one koji ih provode, korisnike kojima su namijenjeni i zajednicu u cjelini.

Više o svemu možete pročitati na poveznici.