1. IZMJENA 5. LAG NATJEČAJA ZA MJERU 2P1-M1 “RAZVOJ I MODERNIZACIJA DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 27. listopada 2020. | LAG natječaji, Natječaji


LAG Mura-Drava 27. listopada 2020. godine vrši izmjenu Natječaja za mjeru 2P1-M1 “Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture”. Izmjene se vrše u:

  1. LAG natječaju

Izmjena u tekstu LAG Natječaja (str. 17.) odnosi se na produljenje roka za prijavu (od 28. rujna 2020. godine, a najkasnije do 30. studenog 2020. godine).

Ostali dijelovi LAG natječaja ostaju nepromijenjeni.

Izmjenjena dokumentacija nalazi se u prilogu.

1.-LAG_natječaj_M_2P1_M1_LRS-LAG v.1.1.