„ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II“

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 28. veljače 2020. | Natječaji


Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“. Poziv predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnost 1. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici.

Aktivnost 2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 kuna, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 kuna.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Ostale informacije i dokumente Poziva možete pronaći OVDJE.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv bit će vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/ od 02. ožujka 2020. godine od 11:00 sati te će od navedenog datuma i vremena biti moguće podnositi projektne prijedloge.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice o čemu će obavijest biti objavljena najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/ ESF stranici. Način prijava za radionice bit će pravovremeno objavljen i javno dostupan.