UŽIVAJTE, TO JE IZ EUROPE

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 26. siječnja 2018. | Natječaji


Europska komisija objavila je dva poziva na podnošenje projektnih prijedloga za promociju poljoprivrednih proizvoda za 2018. godinu.

Riječ je o pozivima:

  1. Jednostavni programi – Bespovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama
  2. Programi u kojima sudjeluje više korisnika – Nepovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe ili drugi subjekti koji nemaju pravnu osobnost prema primjenjivom nacionalnom pravu u sektoru poljoprivrede.

Opći cilj Programa je mjera informiranja i promocije jačanja konkurentnosti poljoprivrednog sektora Unije dok ukupni proračun predviđen za sufinanciranje aktivnosti iznosi 169 milijuna EUR.

Rok za prijavu za oba poziva je 12. travanj 2018.

Više o pozivima možete pročitati na sljedećim linkovima:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0015.01.HRV

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.009.01.0032.01.HRV&toc=OJ:C:2018:009:FULL