USPOSTAVA RCK U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA U VRIJEDNOSTI 300 MILIJUNA KUNA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 1. kolovoza 2019. | Natječaji


Ministarstvo turizma osiguralo je 300 milijuna kuna u okviru Europskog socijalnog fonda, od čega se 85%, odnosno 255.000.000 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15%, odnosno 45.000.000 kuna osiguralo je Ministarstvo turizma. Navedeni centri dostavit će prijedloge projekata za Poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ koji će se financirati kao ograničeni privremeni poziv u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.iv.1.: „Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Opći cilj Poziva je uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u sektoru kako bi se povećale njihove mogućnosti na tržištu rada.

Specifični cilj Poziva je jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Ciljne skupine Poziva su odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja i odrasli polaznici.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000.000 kuna.

Projektne prijave na predmetni Poziv zaprimat će se zaključno do 21. listopada 2019. godine.

Više OVDJE.