USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 14. svibnja 2018. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su:

  • Šumoposjednici;
  • udruge šumoposjednika;
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti da gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske;
  • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode;
  • druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Visina i intenzitet potpore: najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 100.000 eura. Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu: drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju na isti način kao i prvi dio zahtjeva.

Više informacije možete vidjeti OVDJE.