USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 30. svibnja 2018. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.

Predmet natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika te trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi su: prihvatljivi opći troškovi i  prihvatljivi materijalni troškovi.

Visina i intenzitet potpore:

  • Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 100.000 eura.
  • Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku nije ograničen.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu: najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju na isti način kao i prvi dio zahtjeva

Više informacija možete pogledati OVDJE.