Uspješna prijava na Mjeru 19. Programa ruralnog razvoja

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 28. rujna 2015. | Novosti


Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Mura-Drava odobreno je 318.725,40 kuna iz Programa ruralnog razvoja. LAG se prijavio na natječaj za provedbu operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć” unutar Mjere 19 “LEADER-CLLD” Programa ruralnog razvoja i prošao je na natječaju.

Dobivena sredstva prvenstveno su namijenjena izradi Lokalne razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine. LAG mora razvojnu strategiju izraditi u roku od 6 mjeseci od dana primitka Odluke.

LAG trenutno provodi Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ za koju je također uspješno prijavljen na natječaj unutar IPARD programa i jedan je od dvije Lokalne akcijske grupe koje djeluju na području Međimurske županije.