Ušće Mure u Dravu

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 19. svibnja 2016. | Zanimljivosti


Ušće Mure u Dravu je šire područje Međimurja i Podravine, smješteno na sjeverozapadu Hrvatske. Čini ga fizičko ušće rijeka Mure i Drave te zbog neprekidne prirodne cjeline pripadajući pojas obaju rijeka i nekoliko kilometara uzvodno i nizvodno. Veći dio ušća je zaštićeno kao Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut. Zbog izuzetnih prirodnih vrijednosti, šire područje Ušća Mure se naziva i Hrvatska Amazona.

Ušće Mure u Dravu je jedno od posljednjih preostalih sačuvanih sustava nizinskih rijeka u Europi. Obje rijeke su uzvodno iznimno izmijenjene regulacijama i hidroelektranama. Ovdje su rijeke, posebice Drava, neregulirane te neprekidno stvaraju nova staništa i obnavljaju postojeća što održava veliku biološku raznolikost.

Područje ušća Mure u Dravu nalazi na sjeveroistočnoj strani Legrada. Zanimljivo da je Legrad prije 1710. godine bio u Međimurju, no Drava je promijenila tok i „premjestila“ ga u Podravinu. Posebni zoološki rezervat Veliki Pažut nalazi se fizički u Međimurju (lijeva obala Drave), no pripada Koprivničko-križevačkoj županiji.

Na samom ušću se nalazi poznato izletište Halasz Csarda sa plažom SIP. Legrađani dva puta godišnje organiziraju tradicionalni prijelaz skelom u Mađarsku, do crkvice Sv. Mihela (Mihalja) na vrhu brda. To je nekad bilo područje Hrvatske na kojemu je puno mještana na brdu, odmah uz obalu, imalo vinograde. Legrađani ju i danas vjerno obilaze na blagdan Svete Ane u srpnju i Svetog Mihela u rujnu, prisjećajući se vremena kada je ovo bila njihova crkva.

Do Halasz Csarde vodi biciklistička staza Drava Route koja povezuje Dravu od Legrada do Pitomače. Također na području ušća nalazi se lokacija utvrde Novi Zrin.