Upute za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 9. veljače 2017. | Novosti


U listopadu 2014. godine donesen je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Zakon sveobuhvatno uređuje sustav financijskog poslovanja, računovodstva te nadzora nad financijskim poslovanjem i računovodstvom neprofitnih organizacija.

Odredbe Zakona odnose se na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Kako Ministarstvo financija ne bi bilo primorano poduzimati Zakonom propisane mjere, obavještavamo neprofitne organizacije, obveznike predaje financijskih izvještaja, da su dužne propisane financijske izvještaje predavati na način i u roku propisanom Zakonom i Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine „ broj 31/15).

Više o svemu tome možete saznati na poveznicama u prilogu.

MFIN_Uputa za neprofitne organizacije_25012017

MFIN_obavijest neprof. organizacijama_prosinac 2016