Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 10. svibnja 2017. | Natječaji


Fond:Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja:Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 8.5.2017. do 21.6.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje:istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Prijavitelji:javna visoka učilišta, javna znanstvena organizacija, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Sažetak:

Svrha Poziva 1a1.3 „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ (u daljnjem tekstu: Poziv) je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (u daljnjem tekstu: IRI) pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. Organizacijskom reformom omogućit će se institucionalna reforma IRI sektora odnosno poboljšanje funkcioniranja neformalnim i formalnim procesima organizacijske strukture s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti. U konačnici rezultat takve reforme bit će transformacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Poziv se provodi u dvije grupe projekata:

GRUPA 1: Ulaganje u organizacijsku reformu te nabavu opreme i građevinske radove na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom. Odnosi se na projektne prijedloge s indikativne liste MZO-a za koje nije potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu Grupe 1 ovog poziva je 304.000.000,00 kn.

GRUPA 2: Ulaganje u organizacijsku reformu, adaptaciju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili izgradnju građevine te nabavu opreme IRI infrastrukture. Odnosi se na projektne prijedloge s indikativne liste MZO-a za koje je potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu Grupe 2 ovog poziva je 456.000.000,00 kn.

 

Dokumentacija:

Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja vezana za ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga šalju se putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: ugovaranje@mzo.hr najkasnije 14 dana do isteka roka za podnošenje projektnog prijedloga.  Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu naznaku referentnog broja Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ministarstvo će odgovore na zaprimljena pitanja poslati svim prijaviteljima te ista objaviti na internetskoj stranici gdje je objavljen i sažetak PDP-a, najkasnije sedam (7) dana do isteka roka za podnošenje projektnog prijedloga.