Treći rok za podnošenje projektnih prijava za Interreg Slovenija-Hrvatska

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 17. kolovoza 2017. | Natječaji


Objavljen je otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.
Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva što znači da je projektne prijave moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.
Projektne prijave zaprimljene do navedenog roka, a  koje ispunjavaju sve uvjete, biti će predmet razmatranja Odbora za praćenje.
Treći rok za podnošenje projektnih prijava zatvorit će se 27. rujna 2017. godine u 12 sati.
Za opća pitanja o javnom pozivu obratite se gosp. Baškovič Tadej (+386 1 400 3685). Za detaljnije informacije o eMS kontaktirajte +386 1 400 3409.