TIP OPERACIJE 4.3.3. ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 29. ožujka 2019. | Natječaji


Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 29.11.2018.
Datum početka zaprimanja prijava: 2.1.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 1.7.2019.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 6.756.756,76 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika / šumovlasnika, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova)
 • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta
 • opći troškovi (ostalo)
 • nematerijalna ulaganja.

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • 100%

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  50.000.000,00HRK
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  74.000,00HRK
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7.400.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

01.07.2019