Svetomarska čipka- zaštićeno nematerijalno kulturno dobro s oznakom izvornosti

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 30. svibnja 2016. | Zanimljivosti


Svetomarska čipka je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro od 2009. godine. Karakteristika svetomarske čipke je da spada među jednostavnije čipke koje se izrađuju s relativno malo batića -najčešće sa 6 pari, pa sve do 36 pari kod najzahtjevnijih uzoraka. Ono što čini svetomarsku čipku drugačijom od ostalih, je izrada jednom neprekinutom niti koju drži jedan par batića – dakle konac se ne smije spajati i poželjno je da se nigdje kod pletenja ne potrga.

Svetomarska čipka nosi oznaku izvornosti od 2010. godine, a zatraženo je i uvrštavanje na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Uz svetomarsku čipku, i svetomarska mikrotoponimija jedno je od nematerijalnih dobara uvrštenih na popis Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.