SUFINANCIRANJE ŠPORTSKIH PROGRAMA I PROJEKATA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 1. ožujka 2018. | Natječaji


Međimurska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje športskih programa i projekata. Županija će sufinancirati športske programe i projekte čiji je cilj poticanje i razvoj športskih i rekreativnih aktivnosti u 2018. godini, koje provode udruge u sustavu športa, na području Međimurske županije. Temeljni ciljevi Poziva jesu razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na šport osoba s invaliditetom, bavljenje rekreativnim i amaterskim športom te održavanje športskih manifestacija od posebnog značaja za Međimursku županiju.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • športske udruge koje ispunjavaju propisane uvjete Poziva,
  • športske udruge koje će osigurati i druge izvore financiranja,
  • športske udruge koje imaju stručno osposobljene voditelje za provedbu kandidiranih programa i projekata.

Sredstva za provedbu Poziva osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2018. godinu, u ukupnome iznosu od 900.000,00 kuna, po područjima i iznosima kako slijedi:

  • šport osoba s invaliditetom, planirana vrijednost iznosi 40.000,00 kuna,
  • rekreativni i amaterski šport, planirana vrijednost iznosi 610.000,00 kuna,
  • športske manifestacije, planirana vrijednost iznosi 250.000,00 kuna.

Međimurska županija će sufinancirati programe i projekte, najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenoga programa ili projekta. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu, prijavitelji su dužni osigurati iz vlastitih sredstava ili iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu ili projektu koji prijavitelj može ugovoriti je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Financijskim potporama pomoći će se provedba do 50 programa.

Više o Pozivu pročitajte OVDJE.