SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 27. lipnja 2019. | Natječaji


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 26. lipnja 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Prijaviti se može vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:

zakonita (legalna):

 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,

građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 25. lipnja 2019. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa i to za:

 • izradu Glavnog projekta,
 • stručni nadzor radova te
 • nabavu i ugradnju jednog ili više sustava.

Pozivom se financiraju sustavi koji koriste OIE za grijanje (i hlađenje) prostora ili prostora i potrošne vode:

 • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva
 • s dizalicom topline
 • sa sunčanim toplinskim pretvaračima.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kn po zahtjevu, za opravdane troškove s PDV-om:

 1. Za izradu glavnog projekta:
 • do 80 %, ali ne više od 4.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60 %, ali ne više od 3.000,00 kn na brdsko planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40 %, ali ne više od 2.000,00 kn na ostalim područjima RH.
 1. Za provođenje stručnog nadzora:
 • do 80 %, ali ne više od 2.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60 %, ali ne više od 1.500,00 kn na brdsko planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40 %, ali ne više od 1.000,00 kn na ostalim područjima RH.
 1. Za nabavu i ugradnju jednog ili više sustava:
 • do 80 %, ali ne više od 69.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60 %, ali ne više od 51.750,00 kn na brdsko planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40 %, ali ne više od34.500,00 kn na ostalim područjima RH.

Raspoloživa sredstva Fonda za ovaj Javni Poziv iznose 11.000.000,00 kn.

Rok za dostavu zahtjeva započinje 26. lipnja 2019. godine u 9:00 sati, a završava:

 1. Istekom 2019. godine ili
 2. Objavom na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava.

Više informacija o samom Pozivu, kao i prijavni obrazac te potrebna dokumentacija dostupno je ovdje.