SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2021.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 23. prosinca 2020. | Natječaji


Ministarstvo turizma i sporta objavilo je na svojim stranicama Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave koji mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu. Ako JLP(R)S nije vlasnik također će se smatrati Prihvatljivim prijaviteljem ukoliko sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi Ugovor o osnivanju prava građenja ili Ugovor o koncesiji.

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, o čemu je potrebno dostaviti dokaz te druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji Projekta,kao i druge pravne osobe korisnici sportskih građevina.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva do 1.000.000,00 kuna bez PDV-as time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje sportske građevine.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina koje se moraju provoditi u vremenu od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Rok za podnošenje Projektne prijave je 20. siječnja 2021. godine.

Više o samome natječaju možete vidjeti OVDJE.