ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 26. siječnja 2018. | Natječaji


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Otvoreni privremeni poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ koji se provodi u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Opći cilj Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi Poziva su povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici; omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici; ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Ciljne skupine su podijeljene u 4 komponente:

1.komponenta – Aktivnosti usmjerene na starije osobe , osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

2.komponenta – Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

3.komponenta – Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

4.komponenta – Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova socijalne skrbi, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave, međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina.

Prihvatljivi partneri mogu biti udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave, međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina.

Trajanje projekta: od 18 do 24 mjeseca.

Ukupna financijska alokacija iznosi 110.150.000,00 kuna.

Raspoloživi iznosi po komponentama:

1.komponenta – 30.000.000,00 kn – najniži iznos 380.000,00 kn, najviši iznos 1.500.000,00 kn

2.komponenta – 30.000.000,00 kn – najniži iznos 380.000,00 kn, najviši iznos 1.500.000,00 kn

3.komponenta – 30.000.000,00 kn – najniži iznos 380.000,00 kn, najviši iznos 1.500.000,00 kn

4.komponenta – 20.150.000,00 kn – najniži iznos 380.000,00 kn, najviši iznos 1.500.000,00 kn.

Intenzitet potpore za sve komponente iznosi 100 %.

Rok prijave: 18. 4. 2018.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.