RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA ZA 2020.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 20. svibnja 2020. | Natječaji


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu, koji je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo zadruge).

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. svibnja 2020. godine do 27. svibnja 2020. godine.

Namjena sredstava je za:

  • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
  • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
  • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
  • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
  • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
  • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
  • usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
  • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Sve informacije o Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći ovdje.