Radionica za pripremu Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava za programsko razdoblje 2023.-2027.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 23. lipnja 2022. | Novosti


LAG Mura-Drava započeo je proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava za razdoblje 2023.-2027. godine.

Kako je temeljni princip djelovanja LAG-a odozdo prema gore za kreiranje nove Strategije važno nam je Vaše mišljenje kako bismo je prilagodili željama i potrebama stanovnika područja LAG-a.

Sukladno tome pozivamo Vas na radionicu za pripremu dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava gdje svojim idejama, prijedlozima i kritikama možete sudjelovati u pripremi koncepta LRS LAG-a Mura-Drava za novo programsko razdoblje.

LAG Mura-Drava obuhvaća 9 jedinica lokalne samouprave: Grad Prelog i Općine: Orehovica, Donji Kraljevec, Goričan, , Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava i Legrad.

U svom sastavu LAG ima članove iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora, a za izradu Lokalne razvojne strategije ključan je doprinos svih zainteresiranih strana. Zbog toga Vas pozivamo da, bez obzira jeste li član LAG-a kroz sudjelovanje u radionici izrazite vlastito mišljenje, ideje i planove o razvoju područja na kojem živite.

Prvi ciklus radionica će se održati:

– 29.06.2022. (srijeda) u terminu 19:00-20:30 h u Svetoj Mariji (Vatrogasni dom, Trg bana Jelačića 1)

– 30.06.2022. (četvrtak) u terminu 19:00-20:30 h u Donjem Kraljevcu (prostor Općine, velika vijećnica, Kolodvorska ulica 52D)

Napomena: obje radionice su jednakog sadržaja i namijenjene su za sudionike iz svih jedinica lokalne samouprave, a zainteresirani sudionici se prijavljuju na jednu radionicu koja im najviše odgovara terminom ili lokacijom.

 

Plan i program radionice:

– prezentacija osnovne analize područja LAG-a

– izrada SWOT analize

– rasprava o potrebama i prioritetima

 

U proteklom razdoblju LAG Mura-Drava je kroz svoju Lokalnu razvojnu strategiju prema krajnjim korisnicima (OPG-ovima, tvrtkama, JLS-ovima) za projekte plasirao gotovo 10 milijuna kuna.

Ovo je Vaša prilika da se svojim sudjelovanjem uključite u kreiranje nove strategije putem koje ćete moći financirati svoje projekte.

Također Vas molimo da poziv na radionicu proslijedite osobama ili organizacijama za koje smatrate da bi mogli imati interes sudjelovati na radionici i u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava!

Svoj dolazak na radionicu možete potvrditi elektroničkom porukom na lag.mura.drava1@gmail.com ili telefonski na 099/261 7450.

Radujemo se Vašem dolasku i suradnji na izradi LRS LAG-a Mura-Drava za razdoblje 2023.-2027.