PROVEDBA PROGRAMA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 31. siječnja 2018. | Natječaji


Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji je objavljen na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO) odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su temeljem članka 28., stavak 1, točka 6. i članka 39. ZOGO-a dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom.

Prema Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a za potrebe ovog Poziva, jedinice lokalne samouprave dijele se na četiri kategorije i Grad Zagreb:

  • I. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10 000 stanovnika,
  • II. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10 000 do 40 000 stanovnika,
  • III. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40 000 do 100 000 stanovnika,
  • IV. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100 000 stanovnika,
  • Grad Zagreb.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK (četrdeset sedam milijuna dvjesto tisuća kuna).

Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava za JLS II. kategorije koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 250.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn. Za JLS-ove III. kategorije najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen je iznad 500.000,00 kn, a najviši dopušteni iznos je 1.200.000,00 kn, te za JLS-ove IV. kategorije najniži iznos 1.500.000,00 kn, a najviši iznos 2.500.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika . Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj je otvoren od 15. 02. 2018. do 01. 02. 2019. godine.

Više  o natječaju i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći OVDJE.