PROMOCIJA ZAŠTIĆENIH I EKOLOŠKIH PROIZVODA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 18. siječnja 2019. | Natječaji


Natječaj iz Mjere 3 „Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, za tip operacije 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ otvoren je do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju promocije proizvoda zaštićenih kao oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla te proizvoda iz sustava ekološke proizvodnje, ističući njihovu posebnu kvalitetu i  potičući potrošače na njihovu kupovinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.700.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su:

  • skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili
    prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete
  • udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u
    ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Više informacija o natječaju možete pronaći OVDJE.