Promjene podataka zbog postizanja uvjeta za prijavu na natječaj za tip operacije 6.3.1.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 6. veljače 2018. | Natječaji


Obavještavamo potencijalne korisnike s područja LAG-a Mura-Drava koji se namjeravaju prijaviti na natječaj tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« Lokalne razvojne strategije LAG-a Mura-Drava, da ukoliko planiraju promjene (SO, upis površina u ARKOD, itd.) iste moraju napraviti u Savjetodavnim službama najkasnije do 28. veljače 2018. Nakon toga, promjene više neće biti moguće do sljedećeg ciklusa revizije podataka (lipanj/srpanj 2018.).