Projekti suradnje LAG-a

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 5. svibnja 2021. | Projekti Laga


  • Eco-Europe Tour je transnacionalni projekt suradnje koji se provodi na području LAG-a Päijänne-Leader ry iz Finske te LAG-ova Prigorje-Zagorje i Mura-Drava.
    •  Odobrena sredstva za LAG Mura-Drava iznose 111.501,85 kn.
    • Planirane aktivnosti za LAG Mura-Drava su: studijsko putovanje na područje finskog partnera, organizacija studijskog putovanja na područje našeg LAG-a (ne uključujući troškove istoga)

 

  • Skrivena blaga ruralnog turizma je međuteritorijalni projekt suradnje koji se provodi na području 6 LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske (LAG Zagorje-Sutla, Sava, Zeleni bregi , Prigorje-Zagorje, Međimurski doli i bregi i Mura-Drava).
    • LAG-u Mura-Drava su u okviru ovog projekta suradnje odobrena sredstva u iznosu od 122.990,50 kn.
    • Planirane aktivnosti su: izrada web stranice, mapiranje područja, izrada promotivnog i edukativnog video materijala, postavljanje photo spotova, studijsko putovanje na područje LAG-a Zagorje-Sutla, edukacija potencijalnih turističkih dionika