Program ruralnog razvoja: Indikativni plan objave natječaja za 2019. godinu

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 25. veljače 2019. | Natječaji


Vrijeme objave natječajaNaziv natječaja
kontinuiranoMjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
kontinuiranoMjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
kontinuirano3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
kontinuirano3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja
kontinuirano5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
kontinuirano9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
siječanj16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina (za 16.4.1.)
siječanj4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
veljača16.1.2. Operativne skupine
veljača4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
veljača10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
veljača4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
veljača4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
ožujak – svibanjMjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)
ožujak – svibanjMjera 11 Ekološki uzgoj (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)
ožujak – svibanjMjera 13  Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)
ožujak – svibanjMjera 14 Dobrobit životinja (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)
ožujak17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
travanj4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)
travanj4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
travanj4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (mikro, mali i srednji)
svibanj6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
svibanj8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
svibanj8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
svibanj8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
lipanj6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
lipanj16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
srpanj4.3.4 Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća*
srpanj4.3.5 Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća*
studeni4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Natječaji za potpore u okviru LEADER pristupa objavljuju se na mrežnim stranicama lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova)
* podložno promjenama nakon odobrenja Komisije