PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU U 2018.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 26. ožujka 2018. | Natječaji


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program podrške regionalnom razvoju u 2018. Programom se nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti, promicanju održivog razvoja kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

 Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe

  • jedinica lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
  • jedinica lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu, osim područja JLS-a s otoka
  • jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)
  • jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane u III. skupinu (ukoliko su područja provedbe projekta područja I.-VI. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka)

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Provedbeno razdoblje: za prihvatljive aktivnosti na projektu, prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2018. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2019., uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2018. godini.

Omjer sufinanciranja: najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi za:

  • jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine – 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
  • jedinice područne (regionalne) samouprave III. skupine (područje provedbe JLS I. – VI. skupine) 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna uključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata.

Rok za podnošenje zahtjeva 30. ožujka 2018.

Alokacija za Međimursku županiju: 1.000.000,00 kn.

Program podrške regionalnom razvoju u 2018. i cjelokupnu dokumentaciju možete pogledati OVDJE.